Fundacja Rozwój i Edukacja - „Komputer bez barier"

„Komputer bez barier"

4 grupy zajęciowe (max, 10 osób w grupie), 40godz /grupa, zaplanowano realizację 10 spotkań w  wymiarze 4godz /grupa - zakłada się udział max 40 osób Realizacja wsparcia w mniej licznych grupach ma na celu poświęcenie czasu trenera proporcjonalnie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom, co w większych grupach zajęciowych nie jest możliwe W trakcie warsztatów każdy z seniorów będzie miała swobodny dostęp do komputera i Internetu Celem wsparcia będzie nabycie/rozwój podstawowych umiejętności informatycznych, niezbędnych w codziennym życiu. Udział we wsparciu przyniesie korzyść w postaci trwałego rezultatu, jakim będzie zdobycie wiedzy i umiejętności informatycznych, które będą wykorzystane dalej w codziennym życiu.

Zakres: podstawy obsługi komputera i Internetu, obsługa programu Microsoft Word, Excel, Internetu, pisanie i rozsyłanie poczty mailowej, surfowanie w Internecie