Fundacja Rozwój i Edukacja - Warsztaty

„Pierwsza pomoc ratuje życie”

3 grupy zajęciowe (średnio 10-15 osób w grupie). 1Ogodz /grupa, zaplanowano realizację 5 spotkań w wymiarze 2godz /grupa - zakłada się udział min 30 osób, w ramach prelekcji przewiduje się pokazy z udziałem Uczestników/Uczestniczek,

Zakres: podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wzywanie pomocy, zasady resuscytacji krążeniowo - oddechowej, rodzaje urazów)

Cel: nabycie umiejętności ratowania życia w sytuacji zagrożenia

„Podstawy samoobrony”

3 grupy zajęciowe (średnio 10-15 osób w grupie), 20godz /grupa, zaplanowano realizację 10 spotkań w wymiarze 2godz /grupa - zakłada się udział min 35 osób, w ramach prelekcji przewiduje się pokazy z udziałem Uczestników/Uczestniczek

Zakres: pojęcie samoobrony, psychologiczne aspekty samoobrony, podstawowe techniki samoobrony, taktyka samoobrony, kształtowanie motoryki.

Cel: zdobycie umiejętności samoobrony w sytuacjach kryzysowych