Fundacja Rozwój i Edukacja - Relacje z mobilności - Wielka Brytania

Relacje z mobilności - Wielka Brytania

30.04.2017 roku 10 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu wyjechało na staże zawodowe do Wielkiej Brytanii, do miasta Portsmouth.Po przylocie młodzież została rozlokowana w domach 4 rodzin, gdzie zapewniono im zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę na cały pobyt podczas odbywania stażu.

Portsmouth jest miastem portowym i dystryktem na południowym wybrzeżu Anglii, nad kanałem La Manche w hrabstwie ceremonialnym Hampshire. Portsmouth znajduje się w odległości 103 km na południowy zachód od Londynu.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu Erasmus+. Instytucją Pośredniczącą, która opiekowała się naszymi uczestnikami była Training Vision – profesjonalna instytucja, która zajmuje się edukacją, kształceniem oraz projektami europejskimi.

Uczniowie, którzy odbywali staż w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostali rozprowadzeni do miejsc pracy w których odbyli 4 tygodniowy staż: restauracji Haldi oraz The Akash. Młodzież, która odbywała 4 tygodniowy staż w zawodzie technik informatyk została odwieziona do Southampton – do firmy Jamie’s Computers.

2 maja w Sali posiedzeń Rady Miasta w Urzędzie Miasta Portsmouth odbyło się oficjalne powitanie grupy, po czym udano się na zwiedzanie miasta.

Podczas pobytu młodzież miała zorganizowane 2 wyjazdy krajoznawcze:

6 maja – wycieczka do Londynu

13 maja – wycieczka do Winchester’u

26 maja w siedzibie Training Vision odbyło się spotkanie podsumowujące staż, na który omówiono pobyt oraz wręczono certyfikaty.

27 maja młodzież wróciła do domów.