Fundacja Rozwój i Edukacja - Cele i zadania Szkoły

1. wykształcenie i wychowanie ucznia kompetentnego naukowo, silnego emocjonalnie, pewnie zdającego egzaminy, ekologicznie i unijnie zaangażowanego. Jednocześnie dbamy o to, aby uczeń nie stracił własnych, niepowtarzalnych, indywidualnych cech i predyspozycji
2. wprowadzamy ucznia w świat samodzielnego decydowania, z którym zetknie się w samodzielnym życiu
3. opieramy nasz system na gruntownej wiedzy naszej kadry pedagogicznej
4. uczymy postaw wielokierunkowego myślenia
5. wprowadzamy nauczanie wielokulturowe wynikające z naturalnego procesu migracji ludności

Szkoła:

1. kładzie szczególny nacisk na wychowanie i wysoką kulturę osobistą uczniów
2. zapewnia zindywidualizowany program kształcenia ogólnokształcącego oraz o opracowany indywidualny plan kariery zawodowej
3. zapewnia staranną opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz terapię dla dyslektyków
4. kształci metodami interaktywnymi
5. posiada bezpieczny, chroniony budynek
6. organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne
7. uczy historii Małej Ojczyzny
8. posiada własną Szkółkę Piłkarską, a w programie nauczania obowiązkowe zajęcia nauki pływania
9. diagnozuje indywidualne potrzeby uczniów
10. aktywnie współpracuje z Rodzicami uczniów

Każdy uczeń :

1. podnosi swój poziom i szybko widzi efekty swojej pracy
2. osiąga maksimum swoich możliwości
3. rozwija swoje umiejętności,
4. ma kontakt z żywą kulturą
5. ma możliwość kształtowania wrażliwości społecznej
6. jest kreatywny
7. jest osobą jedyną i niepowtarzalną
8. ma prawo do godności i szacunku oraz do błędu

Nasi nauczyciele:

1. posiadają uprawnienia do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów
2. są młodymi, wykwalifikowanymi pedagogami
3. są pasjonatami swojej pracy
4. cenią samodzielność, szanują odmienność
5. wymagają systematycznej pracy
6. precyzyjnie określają kryteria oceny
7. potrafią inspirować siebie i innych do rozwoju

Naszym uczniom zapewniamy:

1. staranną opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną
2. zwiększoną liczbę godzin języków obcych i przedmiotów profilowych
3. „Naukowe Poniedziałki” - konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów ( w godzinach 14:00 - 18:00)
4. koła zainteresowań (plastyczne, muzyczne, komputerowe, SKS, języki obce itp.) , zajęcia dodatkowe (basen, taniec towarzyski i nowoczesny, karate, capoeira, itp.)
5. zajęcia z zasad savoir-vivre
6. naukę religii, która odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Warunki do nauki:

1. klasy liczą max. 18 osób
2. szkoła dysponuje własną świetlicą i stołówką
3. sala gimnastyczna znajduje się w budynku szkoły , na basen dzieci dowożone są szkolnym autobusem
4. dodatkowo w klasach IV-VI możliwość wyboru trzeciego języka obcego np.: rosyjskiego,
5. nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy początkujące i zaawansowane

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Szanowni Rodzice możecie być pewni, że:

1. wasze Dziecko będzie rzetelnie pracowało w szkole, gdzie wszyscy się znają
2. szkoła jest bezpieczna ( monitoring, identyfikatory ) i funkcjonalna ( szafki )
3. nauczyciele będą rozwijać jego zdolności i pomagać w rozwiązywaniu kłopotów
4. położymy szczególny nacisk na naukę języków obcych i przedmiotów nauczanych w systemie rozszerzonym
5. gwarantujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
6. opiekę nad Dzieckiem w godz. 7:00 - 17:00
7. dwa języki obce od pierwszej klasy

Niepubliczne Gimnazjum

Szóstoklasisto, czego możesz oczekiwać od naszej szkoły:

1. będziesz pracować w kameralnej kilkunastoosobowej grupie
2. zrobimy wszystko, abyś zrozumiał a nie uczył się na pamięć
3. będziesz mógł otwarcie wypowiadać swoje zdanie

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Licealistom w naszej szkole oferujemy:

1. pracę w małych grupach - 10-14 osób
2. indywidualne podejście do ucznia
3. samodzielny wybór 2 - 3 przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym
4. możliwość przygotowania ucznia do egzaminów językowych - certyfikaty językowe dające szanse zwolnienia z egzaminu maturalnego

 

przyslowie