Fundacja Rozwój i Edukacja - Wizja Szkoły

Niepubliczne Szkoły w Myśliborzu to szkoły stwarzające uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowujące ich do sprostania wyzwaniom przyszłości. Nasze szkoły są szkołami kreowania aspiracji na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań poprzez możliwość udziału w różnorodnych dodatkowych zajęciach oraz konkursach.

Nasze Niepubliczne Szkoły w Myśliborzu są społecznością uczących się dzieci i młodzieży, która pragną zdobyć wykształcenie, nauczycieli, którzy stawiają uczniom wysokie wymagania, a jeszcze wyższe kierują do siebie, pracowników niepedagogicznych, którzy również przyczyniają się do realizacji celów szkoły oraz rodziców, którzy uczestniczą w rozwoju swoich dzieci i sami przez to się doskonalą.

 

przyslowie