Fundacja Rozwój i Edukacja - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Myśliborzu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Myśliborzu

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ( NSP )  

- klasy, w których uczą się dzieci są nieliczne (maks. 16- 18 osób);
- z informatyką uczniowie zapoznają się od pierwszej klasy, biorąc udział w zajęciach po 2 godziny tygodniowo;niepubliczne sp

W klasach I-III:

- język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo, z podziałem na grupy;
- język niemiecki w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z podziałem na grupy

W klasach IV-VI:

- język angielski w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z podziałem na grupy;

- język niemiecki w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z podziałem na grupy;

- swoje zainteresowania i pasje mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych;

- rodzice, nauczyciele i uczniowie pozostają w ścisłej współpracy, w związku
   z tym organizowane będą imprezy popołudniowych,
   które nie tylko będą służyć zabawie, ale także są okazją do rozmów o dziecku
   i jego problemach;

- opieka pedagoga szkolnego oraz logopedy;

- czesne za miesiąc 250 złotych (rodzeństwom uczącym się w Szkołach Fundacji [SP, G, LO] przysługują zniżki);

- w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek rozpoczynający swoja karierę z edukacja kryje w sobie olbrzymie pokłady nieodkrytego jeszcze potencjału licznych umiejętności. W naszej kompetencji leży umiejętność odkrycia, rozwijania i pokazania jak wykorzystać je w życiu codziennym. Zajęcia dodatkowe proponowane
w ofercie odbywają się w ramach tygodniowego plany zajęć. Rodzice nie muszą się martwić, że dziecko trzeba odprowadzić i przyprowadzić po południu.
W szkole uczeń może przebywać pod opieką nauczyciela od godziny 7.00 do 17.00 (wspólne śniadania, stołówka szkolna).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Załączniki:

podanie rodzice szkola podstawowa.doc

podanie rodzice szkola podstawowa.pdf

podanie szkola podstawowa.doc

podanie szkola podstawowa.pdf

zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.pdf

zgloszenie dziecka do swietlicy.doc

zgloszenie dziecka do swietlicy.pdf

 


 Jesteśmy nową placówką, mamy nowe pomysły i nową misję edukacyjną.

 

     Mamy przyjemność zaprosić Państwa, a właściwie Państwa dzieci do nowo powstałej placówki. Nasza szkoła ma stać się drugim domem, w którym każde dziecko będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo. Pragniemy wychować i wykształcić młodego obywatela świata – otwartego na ludzi, idee i otoczenie, biegle posługującego się nowoczesną technologią oraz językami obcymi.
Mamy własną kadrę, metody nauczania, sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie
W Naszej szkole będziemy się opierać na realizowaniu zajęć w jak najlepszych warunkach. Sprzęty nowej generacji będą ułatwiały prowadzenie zajęć, jak i również wspomagały wiedzę ucznia.
Jednym z nich jest tablica interaktywna WIT, która jest przyjaznym narzędziem dla każdego ucznia niezależnie od wieku.
Tablica interaktywna to pierwsze takie rozwiązanie, które wykorzystuje ,,bezprzewodową możliwość ,,pisania", po tablicy '' na dowolnie płaskiej powierzchni. Tablica ta jest nowoczesną technologią, która ułatwia zapamiętywanie, co towarzyszy temu większa chęć aktywnego uczestniczenia uczniów w lekcji.
Chcemy zadbać o to aby Państwa dzieci miały jak najlepsze warunki w Naszej szkole, dlatego stawiamy na nowoczesność, precyzję jak i wysoki standard kształcenia i nauczania.

1

2

Indywidualne podejście do ucznia oraz wyjątkowa rodzinna atmosfera

W naszej szkole każde dziecko jest wyjątkowe a my dajemy mu to odczuć odkrywając
i wspierając jego liczne talenty. Uśmiech dziecka jest najcenniejszą nagrodą za pracę u nas panuje zawsze ciepła rodzinna atmosfera. Wnikliwe obserwujemy indywidualne predyspozycję i zainteresowania uczniów. Dążymy do tego aby uczniowie potrafili efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktyce, poszukiwali nowych rozwiązań, byli kreatywni, potrafili traktować sukcesy i porażki jako doświadczenia doskonalące ich osobowość. Dbamy o to by dzieci nie tylko pilnie się uczyły, ale także dobrze bawiły i dużo śmiały.

Oferujemy kameralne warunki nauczania, które sprzyjają poświęcaniu dzieciom większej uwagi

34

Metody i urozmaicony system nauczania

 

    Nauczanie początkowe jest najważniejszym etapem rozwoju dziecka. Nowoczesne kształcenie zmierza do rozwijania sfery intelektualnej jak i społeczno- emocjonalnej dziecka, oraz dąży do pobudzenia jego zainteresowań jak i kształtowania własnych wartości.

W naszej szkole preferujemy następujące metody nauczania:
• Metody eksponujące ( czerpanie wiadomości nie ze słów i z książek ale poznanie samych rzeczy, film, tablica, sztuka teatralna)
• Opis i opowiadanie
• Gry i zabawy
• Karta pracy ucznia

5

W naszym programie oferujemy naukę dwóch języków obcych lekcję informatyki i nowoczesnych technologii, uwrażliwienie przez muzykę, zajęcia ruchowe, dodatkowo liczne koła zainteresowań.

67

Posiadamy przestronne, dobrze wyposażone pomieszczenia lekcyjne, nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

89