Fundacja Rozwój i Edukacja - Szkoła Zawodowa w Rowie

Zasadnicza szkoła zawodowa w Rowie

kształci w następujących zawodach:

1

 

- mechanik pojazdów samochodowych,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- kucharz,
- cukiernik.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 mechanik w rowie

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych;
kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

Zadania zawodowe:

- przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia
- ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi
- usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, wały napędowe, koła jezdne, układy hamulcowe, obwody elektryczne, układy chłodzenia i ogrzewania, nadwozie samochodowe) w ramach napraw bieżących i okresowych
- przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia samochodu oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego
- wykonywanie operacji demontażowo-montażowych samochodów i ich zespołów
- mycie oraz czyszczenie części i zespołów
- przeprowadzanie weryfikacji części oraz naprawy zespołów
- dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.)
- wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;
- sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych
- organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Jego zadania obejmują:

- posługiwanie się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montażu ścian działowych, okładzin ściennych oraz płyt podłogowych i sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;
- dobieranie elementów do montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;
- sporządzanie przedmiarów robót oraz zapotrzebowanie na materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy dachów w systemie suchej zabudowy, materiały do montażu okładzin ściennych;

budowlaniec w rowie

- wykonywanie robót pomocnicze związanych z montażem ścian działowych oraz sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;
- wykonywanie ścian działowych i sufitów w systemie suchej zabudowie;
- ocenianie jakości wykonanych robót;
- dobieranie materiałów do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
- wykonywanie robót malarskich, robót tapeciarskich i wykończeniowych;
- wykonywanie zdobień elementów powłok malarskich różnymi technikami;
- posługiwanie się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonywania robót tapeciarskich, robót posadzkarskich, a także robót malarskich;
- rozróżnianie rodzajów i przeznaczenia izolacji stosowanych w konstrukcjach podłóg oraz określa zasady ich wykonywania;
- przygotowywanie materiałów do wykonywania robót posadzkarskich;
- wykonywanie posadzek z różnych materiałów oraz roboty wykończeniowe;
- rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń posadzek oraz określanie sposobów ich naprawy;
- rozróżnianie rodzajów okładzin i elementów wykończeniowych oraz określanie ich zastosowania;
- wykonywanie okładzin z różnych materiałów;
- wykonywanie prace związanych z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;

 

KUCHARZ

 

kucharz w rowie Ogólna charakterystyka zawodu:

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

 

Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

 

CUKIERNIK

 

cukiernik w rowieUczeń zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku cukiernik jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
- sporządzania półproduktów cukierniczych,
- sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
- dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

W trakcie nauki uczeń poznaje produkcję cukierniczą i ciastkarską. Nabywa umiejętności przygotowania i formowania różnorodnych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich. Program nauczania obejmuje między innymi:

- półprodukty ciastkarskie: syropy, kremy, masy
- ciasto drożdżowe i wyroby z ciasta drożdżowego,
- ciasto parzone i wyroby z ciasta parzonego,
- ciasto biszkoptowe i wyroby z ciasta biszkoptowego,
- ciasto biszkoptowo - tłuszczowe i wyroby z tego ciasta,
- ciasto kruche i półkruche,
- ciasto bezowe,
- tory,
- mazurki,
- serniki, jabłeczniki,
- karmelki, cukierki,
- wyroby czekoladowe,
- wyroby wschodnie: chałwa, sezamki.

 

Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Dlatego uczniowie uczą się sporządzać dekoracje z karmelu, czekolady oraz marcepanu.