Fundacja Rozwój i Edukacja - Szkoła Zawodowa w Trzcińsku

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku Zdroju kształci w następujących zawodach:

1

 

- stolarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- kucharz.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

budowlaniec w trzcinsku

 

Jego zadania obejmują:

- posługiwanie się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montażu ścian działowych, okładzin ściennych oraz płyt podłogowych i sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;

- dobieranie elementów do montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;

- sporządzanie przedmiarów robót oraz zapotrzebowanie na materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy dachów w systemie suchej zabudowy, materiały do montażu okładzin ściennych;

- wykonywanie robót pomocnicze związanych z montażem ścian działowych oraz sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy;

- wykonywanie ścian działowych i sufitów w systemie suchej zabudowie;

- ocenianie jakości wykonanych robót;

- dobieranie materiałów do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;

- wykonywanie robót malarskich, robót tapeciarskich i wykończeniowych;

- wykonywanie zdobień elementów powłok malarskich różnymi technikami;

- posługiwanie się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonywania robót tapeciarskich, robót posadzkarskich, a także robót malarskich;

- rozróżnianie rodzajów i przeznaczenia izolacji stosowanych w konstrukcjach podłóg oraz określa zasady ich wykonywania;

- przygotowywanie materiałów do wykonywania robót posadzkarskich;

- wykonywanie posadzek z różnych materiałów oraz roboty wykończeniowe;

- rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń posadzek oraz określanie sposobów ich naprawy;

- rozróżnianie rodzajów okładzin i elementów wykończeniowych oraz określanie ich zastosowania;

- wykonywanie okładzin z różnych materiałów;

- wykonywanie prace związanych z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów; 

 

KUCHARZ

kucharz w trzcinsku

Ogólna charakterystyka zawodu:

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roduktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

 

 

STOLARZ

stolarz w trzcinsku

Nabycie umiejętności z zakresu stolarstwa, i obsługi maszyn i urządzeń stolarskich.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to bardzo atrakcyjnym zawód. Każdy analizując zapotrzebowanie na konkretne zawody np. w Urzędach Pracy może się dowiedzieć, że jest to zawód dający ogromne możliwości zatrudnienia. Nauka trwa trzy lata. Nasi uczniowie odbywają praktyki na ternie naszej Placówki. Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu uczniowie mogą doskonalić umiejętności stolarskie.